24 Haziran Sabahında!..

Kaf Sin Kaflılar, Karşıyakalılar sıcak bir haziran sabahına uyanmışlardı...

Şehit Fazıl Bey asfaltındaki (1738. sk.) tenis kortlarında Karşıyakalı genç kızların gülüşmeleri ortalığa yayılmaya başlamıştı...

Kaf Sin Kaflı tenisçi beyefendiler de akşamüzeri oynanacak maç için hazırlıklara başlayacaklardı...

Tenis sokağında Kaf Sin Kaflı gençliğin aydınlık yüzlerinde cumhuriyetin çağdaşlığın fazileti yayılıyordu etrafa adeta...

Karşıyaka Spor Kulübü’nün kurucu başkanı Kadızade İsmail Zühtü Bey’in, İzmir’in istirdadının (kurtuluşunun) hemen sonrasında kulübün yeniden faaliyete geçirildiği dönemdeki üye kartındaki simgelerden biri de tenis raketleri ve tenis topuydu...

Sporun azınlıkların, Levantenlerin tekelinden alınması, Türklerin, Türk kızlarının, Türk erkeklerinin de medeni sahada kendilerine yer bulabilmelerini sağlamak... Düşünülen büyük bir devrimdi bu...

24 Haziran 1926 sabahında hazırlıklar çoktan başlamıştı...

Büyük bir telaş gözden kaçmıyordu...

Ne de olsa “müncimiz, mübeccel halaskarımız, yüce Gazimiz” denilen Gazi Mareşal Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Karşıyaka’ya, bu temiz Türk topraklarına geliyordu...

Gazi Paşa, merhume validelerinin, Zübeyde Hanımefendi’nin medfenlerinde dua edecekti belki de... Akşamüzeri de Karşıyaka Spor Kulübü’nü ziyaret edecekti...

Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın, cumhurbaşkanıyken ilk kez resmi olarak ziyaret ettiği Türk spor kulübüydü Kaf Sin Kaf (13 Ekim 1925)...

Gazi Paşa, Karşıyaka Spor Kulübü’ne ikinci ziyaretini ise karışık ve can sıkıcı İzmir Suikastı günlerinde yapacaktı...

24 Haziran’da akşam oluvermişti işte, artık büyük an yaklaşıyordu...

Ve Reis-i Cumhur Hazretleri akşamüzeri Başvekil İsmet Paşa Hazretleri ve maiyetleri erkânıyla beraber Karşıyaka’yı teşrif buyurdular...

Bu ziyaret sırasında Atatürk’e kimler kimler eşlik etmemişti ki...

Başbakan İsmet (İnönü) Paşa, Fahrettin (Altay) Paşa, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Aras) Bey, Karşıyaka Belediye Başkanı Fikri (Altay) Bey, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Kadızade İsmail Zühtü (Işıl) Bey ve Karşıyaka Spor Kulübü yöneticileri, Cemal (Şahingiray) Bey ve oğlu Tarık, geleceğin Kaf Sin Kaflı Milli Savunma Bakanı ve K.S.K. Başkanı olacak olan Münir (Birsel) Bey...

Gazi Paşa, Karşıyaka’da Hariciye Vekili Tevfik Rüştü (Aras) Beyefendi’nin hanelerinde bir müddet istirahat ettiler...

Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde yer alan 32 numaralı haneydi burası, bu caddeye Yalı Caddesi de denilirdi, sonrasında ise Cemal Gürsel Caddesi adı verilmişti... Tahir Türetken amcamız da bu evin hemen iki yanında 38 numaralı evde dünyaya gelmişti...*

Bu istirahattan hemen sonraysa devlet adamlarımız tenis mahalline teşrif buyurarak Karşıyaka Spor Kulübü’nden Zeki ve Siret Beyler tarafından yapılmakta olan tenis maçını izlemişlerdi...**

Reis-i Cumhur Hazretleri ile Başvekil Hazretleri maçtan fevkalade memnun olmuşlardı... Ve çağdaş giysiler içerisinde tenis oynayan Karşıyaka Spor Kulübü tenisçilerine hayranlıkla bakıp izleyen Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın dudaklarından şu kelimeler dökülmüştü:

“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.”

Büyük Gazi Karşıyaka Spor Kulübü’nün hatıra defterine ise şu takdirkâr cümleleri kayıt etmişti:

"24 Haziran 1926

Bu defaki ziyaretimde geçen aylarda mu’arref mesa’i ve himmetin kıymetli asârını gördüm. Teşekkür ve tebrik ederim. Gazi M. Kemal"***

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın imzasının altına Fahrettin ve İsmet paşalar ile Tevfik Rüştü Bey de imzalarını atarak Karşıyaka Spor Kulübü’nü onurlandırmışlardı...****

Kaf Sin Kaf’ın sporcu gençleri ve Gazi Paşa arasındaki duygular “Reis-i Cumhurumuz Gazi Paşamız İzmir’de İzmir Şampiyonu Karşıyaka Spor Kulübü’nü ziyaret ederek hatıra defterine çok kıymetli yazılar yazarak spor gençlerini taltif buyurmuşlardır. Gazi’nin sporcular arasında bıraktığı günün hatırası çok aziz olarak aramızda kalacaktır. Bizi topraklarımızda hür yaşatan Gazi Paşamıza sevgili Başvekilimize uzun ömürler temenni ederiz.” şeklinde basına da yansımıştı...

Devletin en üst kademesinden gelen bu destek Karşıyaka Spor Kulübü kurucuları, idarecileri, sporcuları ve taraftarları için tarihi ve büyük bir olay olmuştu...

Ayrıca aynı günün akşamında Atatürk şerefine Karşıyaka Belediye Başkanı Fikri (Altay) Bey tarafından akşam yemeği düzenlenmişti...

Kaf Sin Kaflılar büyük kurtarıcına karşı özlemini gidermiş, atasını bağrına basmışlardı...

Gazi Paşa da Kaf Sin Kaflıların Milli Mücadeledeki katkıları, vatanseverlikleri, sporda yabancılara karşı verdikleri mücadeleler, 25 gol atıp gol yemeden büyük bir başarıya ulaşarak 1925-1926 İzmir Şampiyonu olması sebebiyle kulübüne, armasında kullanmak üzere en şerefli ödülü verecekti: Ay-Yıldızı...

*

Gazi Mustafa Kemal Paşamızın 24 Haziran 1926’da Karşıyaka Spor Kulübümüzü ikinci kez ziyaretinin ve Kaf Sin Kaf’ını Ay-Yıldızla onurlandırmasının 92. yılı Karşıyaka’mıza Kaf Sin Kaf’ımıza ve ülkemize hayırlı olsun...

*Erkin Usman, “Tahir Türetken Bedavaya Yaşıyor”, Yeniasır, 1 Ocak 2012. https://www.yeniasir.com.tr/yazarlar/erkin_usman/2012/01/01/tahir-turetken-bedavaya-yasiyor (Erişim Tarihi: 12 Haziran 2018)

**“Reis-i Cumhurumuzun Dünkü Ziyaretleri”, Anadolu, 25 Haziran 1926.

***Karşıyaka Spor Kulübü Şeref Defteri.

****“Gazi Paşa Karşıyaka Spor Kulübünü Ziyaret Etmişlerdir”, Hizmet, 25 Haziran 1926