AHMET GÜREL'İN YENİ KİTABI RAFLARDA...

Ahmet Gürel,  İzmir Özel Türk Koleji Uşakizade Köşkü'nün Müdürüdür, Türkiye'nin en zengin Atatürk fotoğrafları arşivlerinden birisinin sahibidir...

İlk sergisi "Atatürk Müzesi'nde" olmak kaydıyla daha sonra 15 ayrı konu başlıklı "300'e yakın Atatürk sergisi" açma başarısını göstermiştir...

"Atatürk Destanı", "Cumhuriyet ve Kadın", "Anılarla Çanakkale Destanı", "Köy Enstitüleri Destanı", "Nutuk", "Türk Ermeni İlişkileri", "Devrim Şehitleri ve Kıbrıs Destanı"  adını verdiği belgesellerin çekimini gerçekleştirmiştir...

Üçü Ermeni temalı 10 kitabı yayınlanmıştır...

Ahmet Gürel, "Son kitabım ‘Yabancı Belgeler Işığında Türk Ermeni İlişkileri’... Sözde Ermeni Soykırımının 100. Yılında çıkardığım bu kitapta 350 yabancı belge yer almaktadır ve konusunda tektir...

Türk Devlet Arşivleri’nde yaklaşık bir milyona yakın Ermeni temalı belgenin var olmasına karşın bu kitap için yabancı kaynakları tercih ettim... Kitapta, 1071’de dostluk ile başlayan 'Türk-Emeni' ilişkilerinin nasıl  'Sadık Millet' Ermenilere dönüştüğünü belgeleriyle görebileceksiniz... 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Anadolu’da misyonerlerin çalışmalarının 800 yıllık dostluğu nasıl düşmanlığa çevirdiğini de ibretle okuyacaksınız.

Kitabımın, Türk–Ermeni ilişkisine yüce Atatürk’ün ‘Yurt ’ta Barış, Dünya’da Barış’ ilkesine uygun yarınlar getirmesini diliyorum.." dedi.