Atatürk'ün Kaf Sin Kaf'a Şerefli Emaneti!..

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın, Ay-Yıldız armağan ettiği tek spor kulübü olan Karşıyaka Spor Kulübü’ne 1930’larda bir hediyesi daha olmuştu...

Karşıyaka Spor Kulübü tarihine önemli bir katkı olarak düşündüğüm, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nden ve dönemin basınından ulaştığım belgelerle ortaya koyacağım bu güzel olayı anlatmak ve paylaşmak Karşıyaka Spor Kulübü Tarih Kurulu Kurucu Üyesi, bir tarihçi, Kaf Sin Kaf ve Atatürk sevdalısı bir yurttaş olarak beni ziyadesiyle mutlu edecek...

TÜRK-YUNAN DOSTLUĞUNA İLK KATKI KAF SİN KAF’TAN

Bilindiği üzere İtalya’nın yayılmacı politikaları sonucunda 1920’lerin sonlarına doğru Türk-Yunan ilişkileri önceki dönemlerin aksine olumlu bir döneme girmişti. 1930‘lu yılların başlarında ise her iki tarafın ılımlı politikaları Türk-Yunan antlaşmasını sağladı. Bu dostluk rüzgârlarının Türk sporunu etkilemesi de çok kısa bir zaman aldı. Bu dostluğun gelişimine önemli ve ilk katkı da Karşıyaka Spor Kulübü’nden geldi. Ege’nin karşı yakasında yer alan Yunan takımları ile Kaf Sin Kaf arasındaki spor müsabakaları gerek memleketimizde gerekse Yunanistan’da “derin akisler” yarattı..

Öyle ki Kaf Sin Kaf’ımız 6 Aralık 1930’da Sakız adasında adanın Rum takımı Lailapas’la yapacağı maç için K.S.K. harfleri, K.S.K. bayrağı, defne dallarıyla süslenen Uşak vapuruyla gittiği adaya vardığında Türk ve Yunan bayraklarıyla donatılmış rıhtımda “Yaşasın Türkiye” “Yaşasın İzmirliler” “Yaşasın Karşıyakalılar” tezahüratlarıyla bile karşılanacaklardı...

Sakız’daki olumlu etki sonrasında Karşıyaka Spor Kulübü ikinci Yunanistan temasını yapmak üzere Midilli’ye davet edilecekti... Dönemin basınına “K.S.K”li sporcular Sakız’dan İzmir’e gelecekleri sırada Midilli’den Sakız’a giden bir heyet tarafından Midilli’ye davet edilmişlerdir” denilerek yansıyacaktı...

K.S.K. Midilli’de adanın en kuvvetli takımı olan “Aris” takımıyla maç yapmak üzere Aris tarafından gönderilen bir mektupla davet edilmişti...

K.S.K.liler türlü aksiliklerden sonra 28 Aralık 1930’da ilk önce otomobillerle Dikili’ye oradan da motorla Midilli adasına geçmişlerdi. Dikili’ye geçerken tam da o dönemde Menemen’de gazetelere yansıyan ifadeyle “yobazlar tarafından” şehit edilen “Devrim Şehidi” “Muallim” Fehmi Kubilay da unutulmamış ve bu inkılâp şehidinin mezarı ziyaret edilip çelenk bırakılmıştı...

K.S.K. MİDİLLİ ŞAMPİYONU ARİS'İ 5-1 YENİYOR… “BRAVO K.S.K.”

K.S.K. ile Aris arasındaki maçı binlerce kişi izlemişti ve dostluk rüzgârları sarmıştı her iki yakayı da...

K.S.K.mizin ilk on biri şu şekildeydi: Abbas, Esat, Muzaffer, Şevki, Nevzat, Rıza, Halil, Lütfü, İsmail, Ziya, Lütfü...

Aris’in ilk on biri ise: Leonidis, Andonyadis, Tiriyandis, Armanaçoğlu, Pavlidis, Nazakis, Tokarakis, Zeybekis, Agorastos, Venturas, Hamhumis’ti.

Gollerimizi Nevzat (2), Muzaffer (2), Esat atmışlardı...

“K.S.K takımımız bugün Midilli şampiyonu Aris ile karşılaşmıştır. Sahanın etrafında binlerce seyirci vardı. Takımımız sahaya çıkınca şiddetle alkışlandı. Usulen bayrak teati edildi ve maç başladı. Oyuncularımızın yorgun olmasına rağmen bariz de bir surette rakiplerine tevafuk ettiği görülüyordu. Seyirciler arasında heyecan artıyor ve netice etrafında tahminler yapılıyordu. Aris takımı K.S.K.ın karşısında adeta panik yapmış bir vaziyette idi. Neticede takımımız bire karşı beş sayı ile galip geldi.”

Bu maçın etkileri çok şiddetli olmuş ve İzmir Valisi Kazım Paşa ile Aris Spor Kulübü arasında dostluğu perçinleyen kıymetli telgraflar gönderilmişti...

Maç bitmiş ama Midilli gençleri büyük eğlenceler tertip ederek bu ziyareti coşkuyla kutlamaya devam etmişler, Kaf Sin Kaf’a, Türkiye’ye, Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya sevgi, saygı ve dostluklarını sunmuşlardır...

K.S.K. REİSİ FİKRİ (ALTAY) BEY’İN RİYASETİCUMHUR UMUMİ KÂTİPLİĞİNE BİR MEKTUBU

K.S.K. Aris müsabakasından on üç gün sonra 10 Ocak 1931 tarihinde Karşıyaka Spor Kulübü Reisi Fikri (Altay) Bey’in Riyaseticumhur Umumi Kâtipliği’ne göndermiş olduğu mektupta Kaf Sin Kaf tarihi için güzel bir sürprizle karşılaşıyoruz...

Bir dostluk maçı yapmak üzere Midilli’ye davet edilmiş olan “İzmir Karşıyaka Spor Kulübü”nün seyahatinde Midilli halkı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne karşı büyük bir “hürmet hislerini” arz etmişlerdi...

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA NAMINA BİR ÇAY TAKIMI

K.S.K. Reisi Fikri Bey mektubunda “1-5 galebemizle hitam bulan maçımız gecesi sporcularımız şerefine verilen baloda keten işlemeli bir çay takımı müzayedeye vazedilmiş balo halkı tarafından hararetle iştirak edilen Amerikan tarzındaki bu müzayedede Aris Spor Kulübü tarafından ulu Gazi Hazretleri namına olan artırmada çay takımı müşarünileyh hazretleri namlarına kalmıştır. Yunan reisicumhur namına da bilmukabele tarafımızdan artırma yapılmış ise de misafiri bulunduğumuz kulüp neticede ısrar etmişlerdir” demektedir.

Fikri Bey bu “keten işlemeli çay takımı” meselesini reisicumhur umum kâtipliği aracılığıyla Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya arz edilmesini istemiş ve “namı devletlerine hıfzile büyük şeref duyduğumuz çay takımı hakkında emri âlilerini” beklediklerini ve saygılarını sunduklarını da eklemiştir.

Anadolu gazetesi de K.S.K.mizin Midilli seyahatini yakından takip etmiş, okuyucularına bilgiler vererek aydınlatmıştı. Bu kıymetli olayın etkileri uzun soluklu bir şekilde görülmektedir. "K.S.K. Midilli'de Yunanlılar Çay Takımını Gazi Hazretleri Namına Artırıyorlardı" başlığını taşıyan seyahat notları altı bölüm olarak yayınlanmıştı. K.S.K. Aris maçı öncesinde Midilli ve Atina'nın takımları (Pallesviakos-Panionios) sahada kozlarını paylaşmış ve Midilli takımının 7-3 galibiyeti ile neticelenmişti. K.S.K. Aris maçı da sonraki günlerde oynanacaktı. 7-3 biten maçın akşamında ise Atina takımı şerefine bir baloya K.S.K.liler de davet edilmişti...

Sizi o tatlı Midilli günlerine götürecek konumuzla alakalı olan yazıyla baş başa bırakayım:

"Maçtan avdetimizden sonra Kapriste Panyoniyos şerefine verilen baloya davet edildik. Atina, Midilli ve İzmir gençlerinin hep bir arada geçirdikleri saatler çok samimi idi, birbirlerini:

-Yaşa, Zito!

Sedalarıyle selamladılar, dans ettiler, güldüler, sabaha kadar eğlendiler.

Ertesi günü yataklarımızdan kalktığımız zaman bir türlü üzerimizden ayrılmıyan bulutların gene hafif hafif serpiştiğini görüyoruz..

Zaman zaman şiddetlenen yağmur, kafilenin öteye beriye gezmesine, şehrin güzel yerlerini görmesine mani olmuyor. Gece gene kapriste şerefimize bir balo veriliyor. Ertesi günü karşı karşıya oynayacak oyuncular için tertip edilen piyango çok eğlenceli..

Hepsine birer hediye isabet ediyor. Dans, şarkı, milli raks arasında ortaya bir masa konuyor. Amerikan usulü ile mavi ve beyaz işleme bir çay takımı müzayedeye konuyor. Müzayedenin en hararetli tarafı Aris kulübü ile kulübümüz arasındadır. Aris kulübü her artırışta Gazi Hazretleri namına artırıyor. Biz de Yunan reisicumhuru (M. Venizelos) namına artırıyoruz...

En nihayet Kirye Pavlaki isminde bir zengin aramıza giriyor, defaten Gazi Hazretleri namına beş bin drahmi vererek çay takımı Müncimiz üzerinde kalıyor. Bize verilen bu çay takımı getirilirken Midilli gençliğinin:

-Zito Büyük Gazi zito. Zito!!

Diye ayyuka çıkan feryadı kâğıt üzerinde yapılan herhangi bir ahitname kadar müessir addedilse sezadır.”

“K.S.K. ŞEREFLİ EMANETİ MUHAFAZA EDECEK”

RİYASETİCUMHUR UMUM KÂTİPLİĞİNDEN CEVAP GELİYOR: GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA NAMINA KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ’NDE MUHAFAZA EDİLECEKTİR!

21 Ocak 1931 tarihinde K.S.K. Reisi Fikri Bey’in 10/1/1931 tarih ve 7 numaralı mektubuna cevap olarak gönderilen mektupta “Bahis buyrulan çay takımının kendileri namına kulübünüzde hıfzı Reisicumhur Hazretleri tarafından emir buyrulmuştur efendim.”ifadeleri ile çay takımının Gazi Paşa adına K.S.K.de muhafaza edileceği söylenmiştir...

“K.S.K. Şerefli Emaneti Muhafaza Edecek” adlı haberdeki şu ifadelerle konunun önemi daha da güzel anlaşılıyor:

“K.S.K. Gençlerinin Midilli seyahati Memleketimize Spor sahasında şerefli bir zafer kazandırmakla beraber iki dost Millet arasında uhuvveti tarsin edecek nişanelerin de vücuduna bais olmuştu.

Evvelce neşrettiğimiz Midilli seyahati notlarında etraflıca yazdığımız vechile K.S.K. şerefine Aris Kulübü’nün verdiği baloda gayet kıymettar bir çay takımı müzayedeye vazedilmişti. Bu müzayede, hararetli devreleri içinde en nihayet Aris Kulübü’nün Gazi Hazretleri namına yüksek artırışı ile hitam bulmuştu.

Midilli’nin dost halkından ulu Gazi’ye kıymetli bir hatırayı da beraberlerinde getiren K.S.K.liler Kâtibi umumilik vasıtasıyla kendilerinden emanetleri hakkında emirlerini tebellüğ etmek istediler. Bu babta yazdıkları mektuba Riyaseticumhur kâtibi umumiliğinden varid olan atideki cevaba nazaran çay takımının Müşarünileyh Hazretleri namına (K.S.K.) Kulübünde hıfzı emir buyrulmaktadır.

Kulüplerinde şerefli bir emanete sahip olan (K.S.K.)nin centilmen gençlerini bu vesile ile de hararetle tebrik ederiz.”

Kaf Sin Kaf’a Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından verilen bu kıymetli hediyeler ne yazık ki günümüze ulaşmadı, akıbetleri hakkında bir malumata sahip değiliz...

Buna rağmen önemli olan Kaf Sin Kaf’ın pek çok konuda olduğu gibi Türk Yunan dostluğunun oluşumuna vermiş olduğu katkı ve bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Kaf Sin Kaf’ımıza vermiş olduğu değerdir...

Bu yazı ile çok önemli bir konuyu da söylemeden geçemeyeceğim. K.S.K. müzemiz için önemli olan kupa, fotoğraf, vs. gibi değerlerimizi ellerinde bulunduran, emaneten koruyan değerli büyüklerimizin, Kaf Sin Kaflıların bu değerleri müzemize getirmesi Kaf Sin Kaf ruhunun yeni nesillere taşınmasında büyük önem arz edecektir...

Yaşa Var Ol Kaf Sin Kaf...

                                                                                                               Hüsnü Tekeşin

                                                                                                K.S.K. Tarih Kurulu Kurucu Üyesi