Halk Eğitimlerde Halk Oyunları Kursları Durduruldu!..

Milli Eğitim Bakanlığının, Halk Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilen Halk Oyunları kurslarını 01.08.2017 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar durdurması nedeniyle, halk oyunları uzmanı Ahmet Şenol, yayınlanan genelge için  önemli açıklamalarda bulundu…

İşte o önemli açıklama;

"Halk Eğitim Merkezleri kültürümüzün vazgeçilmez öğelerinden biri olan halk oyunlarının her kesimden yaşa-insana ulaştıran bir kurumdur.

Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğünün modüler sisteme geçtiği zaman halk oyunları modülerlerini ilerdeki konservatuarlarının T.H.O. bölüm mezunları ve 2009 yılına kadar H.E.Merkezlerinde kadrolu görev yapan T.H.O. öğretmenleri (2009 da resen T.H.O. Federasyonunun görüşü alınarak müzik branşına geçirilmiştir.) tarafından hazırlanmıştır. THO öğretmenleri THO modülerlerinin kurs saatlerinin uzun süre olduğunu, var olan potansiyelin bu kurs süresinden dolayı azalma olacağını ilgili birimden yetkili kişiler ile telefon görüşmesi yaparak sakıncalarını bildirmişlerdir. Ama yetkili kişiler bu işin akademik eğitimi gören ve yıllarca HEM lerinde kurs veren bölüm mezunlarına “sizler uzman değilsiniz biz tüm bilgi ve görüşleri THOF uzman kişilerden alıyoruz diyerek terslemişlerdir.”

THOF bu olayı hep yarışma ve yarışmacı ekipler olarak aklından çıkaramadığı için yani kısacası HO sadece yarışma boyutunda düşündüğü için bu fikirlerini genel müdürlüğe sunmuştur.

Gelin görün ki bugün yaşanılan ve hayat boyu öğrenme genel müdürlüğünün yayınladığı aksaklıklar, zaten daha önceden THO öğretmenleri tarafından belirtilmiş, ama dikkate alınmamıştır.

Modül saatlerinin uzun olmasından dolayı tabii ki de kursa başlayan ve kursu bitirenler arasında sayı farkı olacaktır. Çünkü; bu kursa gelen insanlar OYUN öğrenmek için geliyor, YARIŞMAYA katılmak ya da hazırlanmak için değil."