KARŞIYAKA GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

Karşıyaka Gençlik Hizmeteri Spor Kulübü Derneği'nin  "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09.11.2017 Perşembe günü saat: 18.30’da Caher Dudayev Bulvarı No: 42 Mavişehir - Karşıyaka/İZMİR" adresinde gerçekleştirilecektir…

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı "16.11.2017 Perşembe günü aynı yer ve saatte" yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündeminde;

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Heyetinin Teşkili ve divana heyetine imza yetkisi verilmesi
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
  4. Yönetim Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
  5. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
  6. Tüzük Değişikliği  
  7. Yönetim Kurulunun Seçimi
  8. Denetleme Kurulunun Seçimi
  9. Dilek ve Temenniler
  10. Kapanış

Maddeleri bulunacaktır.

Karşıyaka Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

İşbu toplantı Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısı ilan niteliğindedir…