Türkiye Yardım Sevenler Derneği Karşıyaka Şubesi 1.Olagan Genel Kurul Toplantısı İlanı:

Sayın Üyelerimiz 

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Karşıyaka Şubesi 1.  Olağan Genel Kurulu 16 Şubat Cumartesi günü Tuna Mahallesi Kemal Paşa Cad. Ses Pasajı 5.Kat No:58/501 Karşıyaka /İzmir adresinde saat 14.00 de aşağıda belirtilen gündem konularını görüşmek üzere toplanacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa 23 Şubat Cumartesi günü ayni adreste ve saat 14.00 de çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır Bilgilerinize...

Toplantı Gündemi:

1.Açılış
2.Saygı duruşu ve  İstiklal marşı
3.Divan başkanı ve yazman üyelerin seçimi
4.15.10.2018-16.02.2019 dönemine ait faaliyet raporunun gelir-gider hesabının ve bilançonun okunması ve ibrası
5.Kurucu Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
6.Yeni Yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
7.Yeni denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
8.Planlanan işler ve tahmini bütçenin onaylanması
9.Dilek ve temenniler
10.Kapanış

Bilgilerinize arz ederiz.