Türkiye Yardım Sevenler Derneği Karşıyaka Şubesi!..

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Karşıyaka Şubesi 1.Olagan Genel Kurul Duyurusu:

 Sayın Üyelerimiz 

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Karşıyaka Şubesi 1.  Olağan Genel Kurulu 20 Mart 2020 Cuma günü Aksoy Mahallesi 1748 sokak No: 127/A Akifağa Apt. Karşıyaka /İzmir adresinde saat 14.00 de aşağıda belirtilen gündem konularını görüşmek üzere toplanacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa 27 Mart Cuma günü ayni adreste ve saat 14.00 de çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

 

Gündem:

1.Açılış

2.Saygı duruşu ve İstiklal marşı

3.Dıvan başkanı ve yazman üyelerin seçimi ve Divan Başkanlığına imza yetkisi verilmesi, 

4.16/02/2019-29/02/2020 dönemine ait faaliyet raporunun gelir-gider hesabının ve bilançonun okunması ve ibrası 

5.Yönetim kurulu üyelerinin ibrası

6.Denetleme kurulu üyelerinin ibrası 

7.Yeni Yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

8.Yeni denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

9.Genel merkez Genel kurul delegelerinin asil ve yedek üyelerinin secimi

10.Üye giriş ve yıllık aidatının belirlenmesi 

11.Planlanan işler ve tahmini bütçenin onaylanması

12.Dilek ve temenniler

13.Kapanış

Bilgilerinize arz ederiz.